Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

10ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:            
Στόχος:
  •  Να εξασκηθούν στη δημιουργία blog ή wiki ,για να αναρτήσουν την εργασία τους
  •  Να οργανώνουν και να προγραμματίζουν εκδηλώσεις

Α) Στο blog που έχουμε δημιουργήσει για να δημοσιεύσουμε την εργασία μας στο διαδίκτυο, αναρτήστε την εργασία και όλο το υλικό που ετοιμάσαμε (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

 Β) Οργανώστε την εκδήλωση στην οποία  θα παρουσιάσετε στη σχολική κοινότητα και στους γονείς σας , την εργασία σας (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


9ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
  •  Να εξασκηθούν οι μαθητές στην παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Α) Ολοκληρώστε τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική , βίντεο , κείμενα , φωτογραφίες, στατιστικά στοιχεία) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Παρουσιάστε τα PowerPoint σας στις υπόλοιπες ομάδες.
 Το κάθε μέλος της ομάδας θα αναλάβει να παρουσιάσει ένα αυτοτελές τμήμα της εργασίας , π.χ. τον πρόλογο και τους στόχους  ή την ιστορική εξέλιξη ή τα συμπεράσματα και την αξιολόγηση της εργασίας ( συνολική διάρκεια παρουσίασης  20΄- 25΄) 

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
. ΤΙΤΛΟΣ – ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ   (π.χ.  ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΗΛΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΕΣ – ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΠΟΛΥΟΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΑΣΤΕΓΟΙ)
    . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ ,ΠΙΝΑΚΕΣ , ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ με τις αντίστοιχες σελίδες)
    . ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (βασικό ερώτημα- υποερωτήματα) :             
1.       Ποιο είναι το ζήτημα; Τι ερευνήθηκε ακριβώς;  Γιατί έχει ενδιαφέρον;
2.       Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
3.       Ποιο αναμένουμε εκ των προτέρων να είναι το αποτέλεσμα της έρευνας; (υπόθεση)
4.       Γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντική αυτή η ερευνητική εργασία;
5.       Ποιοι είναι οι περιορισμοί της ; (π.χ. περιορισμένη διάρκεια, μικρό δείγμα, ελάχιστοι πόροι)
   
     ( 1.  Θα αναλύσετε το Κεντρικό ερώτημα:
·         Ποια είναι η εξέλιξη της κατοικίας στο χρόνο;  
και τα Υποερωτήματα :
  • Ποια είναι τα σύγχρονα δομικά υλικά και τι προβλέπεται για το μέλλον στις κατασκευές ; 
  • Ποιες ανάγκες μας οδηγούν στην κατασκευή πολυώροφων κτιρίων ;
  • Ποια προβλήματα δημιουργούνται από την πυκνή δόμηση στα μεγάλα αστικά κέντρα ;

3. Θα κάνετε μια εκτίμηση για τα συμπεράσματα που αναμένονται, από το αρχικό ερωτηματολόγιο και την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήσαμε  - σύγκριση της κυκλοφοριακής κίνησης και του αριθμού των ορόφων των κτιρίων των δύο περιοχών)
        . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (πορεία εργασίας: ακολουθείστε τη χρονική αλληλουχία των φύλλων εργασίας)

1.       Συνοπτική περιγραφή με χρονολογική σειρά των διαδικασιών (αναφερθείτε σε όλες τις δραστηριότητες που έγιναν εντός και εκτός σχολείου)
2.       Ερευνητικές συνθήκες (χρονική διάρκεια, χώρος που πραγματοποιήθηκε η έρευνα)
3.       Δείγμα έρευνας (αριθμός ερωτηθέντων και δείγμα κτισμάτων και οχημάτων)
4.       Ερευνητικά εργαλεία (π.χ. ερωτηματολόγια, δελτία παρατήρησης κ.λ.π. , τα οποία παρουσιάζονται στο παράρτημα )