Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ (3ΩΡΑ)

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
  1ο
  2ο
  3ο
  4ο
  5ο
  6ο
  7ο
  8ο
  9ο
  10ο
   *ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ PROJECT  *ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΝΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ   *ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ                                                           * 1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ


  *ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ                               *ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ                         *2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ / ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (ΘΥΡΕΟΥ)


  *ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ                                              *3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΒΙΝΤΕΟ / ΑΦΙΣΑΣ /ΜΑΚΕΤΑΣ/ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ   *ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ


  *ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ                                                     *4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ / *ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ


   *5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ


   *ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ                                                                       *6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΟΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ/ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΟΣ


   *ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ                                                                       *7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


  *ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ  *ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ                                                *8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ/  ΠΙΝΑΚΕΣ/ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ


  *ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                                                             *9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ / ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


  *ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ                                                                                                 *10ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                       Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

  ΟΔΗΓΙΕΣ

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
  ΚΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΗΛΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΕΣ"

  Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Μέσα από την συγκεκριμένη ερευνητική εργασία  θα προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε τα  μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος της Α΄ Λυκείου και τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών από το Γυμνάσιο, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα.
   Κεντρικό ερώτημα:
  • Ποια είναι η εξέλιξη της κατοικίας στο χρόνο;

  Σκοπός:
  • Να αναπτύξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες κοινωνική και πολιτική σκέψη και συνείδηση, ώστε να κατανοούν, να παρεμβαίνουν, να αναπτύσσουν κριτική και δημιουργική σχέση με το χώρο.
  • Να ασκηθούν στην αυτενέργεια, όπως και στη συλλογική εργασία, να αποκτήσουν ενεργητική σχέση με τη ζωή τους.
  • Να μάθουν να χειρίζονται τη γνώση και την καλλιτεχνική ευαισθησία έτσι ώστε να γεφυρώνουν το ρεαλισμό με τη φαντασία.
  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   Α)Περιβάλλον και Αειφορία.
  Β) Ανθρωπιστικά Μαθήματα (Έκθεση-Έκφραση , Κείμενα).
  Γ) Πεδίο Τέχνη και Πολιτισμός ( Εικαστικά , Μουσική ,  Αρχιτεκτονική).
  Δ) Μαθηματικά, Τεχνολογία .

  Να έχω πάντα μαζί μου:
  • Χαρτόνια κανσόν
  •   Μαρκαδόρους
  • Χάρακες – τρίγωνα
  •   Κόλλα – ψαλίδι
  • Οτιδήποτε ανέλαβα να υλοποιήσω για λογαριασμό της ομάδας

  Απαιτείται ΠΡΟΣΟΧΗ στην :
  •   Εφαρμογή των κανόνων του συμβολαίου
  •  Τήρηση του χρονοδιαγράμματος
  •   Συμπλήρωση του ατομικού ημερολογίου
  •  Συνέπεια στις αρμοδιότητες που αναλαμβάνω
  •  Συνεχή  ανατροφοδότηση
  •   Αυτοαξιολόγηση  
  •   Ενημέρωση του ατομικού φακέλου με αντίγραφα της εργασίας που ανέλαβα να υλοποιήσω
  • Εναλλαγή των ρόλων μεταξύ των μελών της ομάδας
  (συντονιστής: οργανώνει – γραμματέας: σημειώνει – σχεδιαστής: υλοποιεί – ερευνητής :ψάχνει – παρουσιαστής: παρουσιάζει)

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!