Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


3ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)                                 ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
 •   Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία και την επεξεργασία  βίντεο και φωτογραφίας.
 •   Να αναφέρουν ποια είναι η εξέλιξη της κατοικίας στο χρόνο.
 •   Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους.
 •   Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα σχετίζεται με το θέμα μας.

Α) Συγκεντρώστε υλικό (φωτογραφίες, πληροφορίες) για τα δομικά υλικά και τα κτίσματα του παρελθόντος , τα κτίρια της εποχής μας και τα κτίρια του μέλλοντος  (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Β) Επιλέγουμε τραγούδια που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση της παρουσίασης μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας(διαθέσιμος χρόνος 10΄-30΄)

Γ) Δημιουργούμε ολιγόλεπτα ενημερωτικά βίντεο αξιοποιώντας το υλικό που συγκεντρώσαμε (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Δ) Παρουσιάστε τα βίντεο σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


2ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:
Στόχος:
 •   Να προσδιορίσουν οι μαθητές τα επιμέρους ερωτήματα.
 •   Να μάθουν να συντάσσουν εννοιολογικούς χάρτες και να δημιουργούν αφίσες.
 •   Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη ζωγραφική, το κολάζ, τις μεικτές τεχνικές.
 •   Να ορίσουν οι μαθητές κανόνες και να τους εφαρμόσουν.
 •    Να ασκηθούν στην αυτενέργεια και στη συλλογική εργασία.
Α) Κατασκευάστε τον εννοιολογικό χάρτη της έννοιας : «κατοικία» δημιουργώντας μια αφίσα (μπορείτε να την εμπλουτίσετε με φωτογραφίες, σκίτσα, σχόλια)(διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Β) Παρουσιάστε την αφίσα σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Γ) Συμπληρώστε το συνημμένο  συμβόλαιο – θυρεό (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Δ) Παρουσιάστε το θυρεό σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


1ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)             ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
 •   Να κατανοήσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
 •   Να μάθουν να χρησιμοποιούν τους πίνακες για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
 •    Να προσεγγίσουν κριτικά οι μαθητές το τοπικό περιβάλλον και να αναπτύξουν κοινωνική και πολιτική σκέψη και συνείδηση.
 • Να γνωριστούμε μεταξύ μας.

Α) Συμπληρώστε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο (διαθέσιμος χρόνος )
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : 

 1. Πού μένετε ;
α) σε μονοκατοικία
β) σε πολυκατοικία

 1. Πόσους ορόφους έχει το σπίτι σας; 
            α) μόνο ισόγειο (1)
β) ισόγειο και α΄ όροφος (2)
γ) ισόγειο , α΄& β΄ όροφος (3)
δ) ισόγειο , α΄ ,  β΄& γ΄ όροφος (4)
ε) περισσότερους 

 1. Είναι καινούριο το σπίτι σας ;
α) ναι , χτίστηκε πρόσφατα
β) όχι, αλλά το επισκευάσαμε πρόσφατα
γ) όχι , είναι παλιό 

 1. Να αναφέρετε τι είναι αυτό που σας αρέσει στο σπίτι σας :
…………………………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………….

 1. Μένετε σε πυκνοκατοικημένη περιοχή;
α) ναι
β) όχι

 1. Να αναφέρετε ένα πρόβλημα που πιστεύετε ότι υπάρχει στη γειτονιά σας  :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

 1. Μου αρέσει να ασχολούμαι
α) με τη μουσική
β) με το θέατρο
γ) με  το χορό
δ) με τη ζωγραφική
ε) με τον αθλητισμό
στ) με τους Η.Υ.
ζ) άλλο  ………………….

 1. Διάλεξα το συγκεκριμένο θέμα ερευνητικής εργασίας γιατί
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Β) Χρησιμοποιείστε το για να παρουσιαστείτε στην ομάδα (διαθέσιμος χρόνος )
1α  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)             ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
 •  Να κατανοήσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
 •   Να μάθουν να χρησιμοποιούν τους πίνακες για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
 • Να προσεγγίσουν κριτικά οι μαθητές το τοπικό περιβάλλον και να αναπτύξουν κοινωνική και πολιτική σκέψη και συνείδηση.

Α) Να συμπληρωθεί το συνημμένο ερωτηματολόγιο από μαθητές – μαθήτριες  - γονείς – εκπαιδευτικούς (έρευνα πεδίου).
 Κάθε ομάδα απευθύνεται σε διαφορετικό πληθυσμό ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα (δείγμα πληθυσμού τουλάχιστον 20 ατόμων / ομάδα) (διαθέσιμος χρόνος 20΄)
 *Παρατηρείστε ότι στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιούμε ερωτήσεις «κλειστού τύπου», για να μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα.

Β) Χρησιμοποιείστε το αρχείο excel  που σας δίνουμε για να επεξεργαστείτε στατιστικά  τις  απαντήσεις που συγκεντρώσατε και να  δημιουργήσετε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Γ) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Δ) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων στην ολομέλεια , για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)1ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (project: «ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΗΛΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΕΣ»)

Να σημειώσετε το γράμμα (α ή β ή γ ή δ ή ε) που αντιστοιχεί στην απάντηση που επιλέγετε:

 1. Πού μένετε ; 
α) σε μονοκατοικία
β) σε πολυκατοικία

 1. Πόσους ορόφους έχει το σπίτι σας;
α) μόνο ισόγειο (1)
β) ισόγειο και α΄ όροφος (2)
γ) ισόγειο , α΄& β΄ όροφος (3)
δ) ισόγειο , α΄ ,  β΄& γ΄ όροφος (4)
ε) περισσότερους

 1. Είναι καινούριο το σπίτι σας ;
α) ναι , χτίστηκε πρόσφατα
β) όχι, αλλά το επισκευάσαμε πρόσφατα
γ) όχι , είναι παλιό

 1. Να αναφέρετε τι είναι αυτό που σας αρέσει στο σπίτι σας :
α) η διαρρύθμιση (λειτουργικότητα , σωστή κατανομή χώρων…)
β) η  εξωτερική όψη (συνδυασμός χρωμάτων, μορφή εξωστών, αρχιτεκτονικά στοιχεία…)
γ) ο περιβάλλων χώρος ( αυλή , κήπος, πρασιά…)
δ) όλα τα παραπάνω
ε) άλλο (……………………………)
 1. Μένετε σε πυκνοκατοικημένη περιοχή;
α) ναι
β) όχι 1. Να αναφέρετε ένα πρόβλημα που πιστεύετε ότι υπάρχει στη γειτονιά σας  :
α) έλλειψη χώρων πρασίνου
β) περιβαλλοντικά προβλήματα
γ) αποξένωση
δ) υποβάθμιση της ποιότητας ζωής
ε) άλλο (………………………………………………………………………………………………………….)