Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
. ΤΙΤΛΟΣ – ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ   (π.χ.  ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΗΛΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΕΣ – ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΠΟΛΥΟΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΑΣΤΕΓΟΙ)
    . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ ,ΠΙΝΑΚΕΣ , ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ με τις αντίστοιχες σελίδες)
    . ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (βασικό ερώτημα- υποερωτήματα) :             
1.       Ποιο είναι το ζήτημα; Τι ερευνήθηκε ακριβώς;  Γιατί έχει ενδιαφέρον;
2.       Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
3.       Ποιο αναμένουμε εκ των προτέρων να είναι το αποτέλεσμα της έρευνας; (υπόθεση)
4.       Γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντική αυτή η ερευνητική εργασία;
5.       Ποιοι είναι οι περιορισμοί της ; (π.χ. περιορισμένη διάρκεια, μικρό δείγμα, ελάχιστοι πόροι)
   
     ( 1.  Θα αναλύσετε το Κεντρικό ερώτημα:
·         Ποια είναι η εξέλιξη της κατοικίας στο χρόνο;  
και τα Υποερωτήματα :
 • Ποια είναι τα σύγχρονα δομικά υλικά και τι προβλέπεται για το μέλλον στις κατασκευές ; 
 • Ποιες ανάγκες μας οδηγούν στην κατασκευή πολυώροφων κτιρίων ;
 • Ποια προβλήματα δημιουργούνται από την πυκνή δόμηση στα μεγάλα αστικά κέντρα ;

3. Θα κάνετε μια εκτίμηση για τα συμπεράσματα που αναμένονται, από το αρχικό ερωτηματολόγιο και την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήσαμε  - σύγκριση της κυκλοφοριακής κίνησης και του αριθμού των ορόφων των κτιρίων των δύο περιοχών)
        . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (πορεία εργασίας: ακολουθείστε τη χρονική αλληλουχία των φύλλων εργασίας)

1.       Συνοπτική περιγραφή με χρονολογική σειρά των διαδικασιών (αναφερθείτε σε όλες τις δραστηριότητες που έγιναν εντός και εκτός σχολείου)
2.       Ερευνητικές συνθήκες (χρονική διάρκεια, χώρος που πραγματοποιήθηκε η έρευνα)
3.       Δείγμα έρευνας (αριθμός ερωτηθέντων και δείγμα κτισμάτων και οχημάτων)
4.       Ερευνητικά εργαλεία (π.χ. ερωτηματολόγια, δελτία παρατήρησης κ.λ.π. , τα οποία παρουσιάζονται στο παράρτημα )

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 •  ΕΞΩΦΥΛΛΟ (θέμα  - σχολική μονάδα – τάξη- χρονική περίοδος – ονόματα καθηγητών)
 • ΟΝΟΜΑΤΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ  (ταξινόμηση ανά ομάδες)

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • ΤΙΤΛΟΣ – ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (βασικό ερώτημα- υποερωτήματα) : 
            1.       Ποιο είναι το ζήτημα; Τι ερευνήθηκε ακριβώς;  Γιατί έχει ενδιαφέρον;
2.       Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
3.       Ποιο αναμένουμε εκ των προτέρων να είναι το αποτέλεσμα της έρευνας; (υπόθεση)
4.       Γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντική αυτή η ερευνητική εργασία;
5.       Ποιοι είναι οι περιορισμοί της ; (π.χ. περιορισμένη διάρκεια, μικρό δείγμα, ελάχιστοι πόροι)
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (πορεία εργασίας: ακολουθείστε τη χρονική αλληλουχία των φύλλων εργασίας)
1.       Συνοπτική περιγραφή με χρονολογική σειρά των διαδικασιών
2.       Ερευνητικές συνθήκες
3.       Δείγμα έρευνας
4.       Ερευνητικά εργαλεία (π.χ. ερωτηματολόγια, δελτία παρατήρησης κ.λ.π. , τα οποία παρουσιάζονται στο παράρτημα )

Β.  ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ
 1. 1ο ΣΤΑΔΙΟ (ομοίως για το  2ο και 3Ο  ΣΤΑΔΙΟ)
 • ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ –ΣΤΟΧΟΙ
 •    ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 •   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (π.χ.ιστορική εξέλιξη- τάσεις του μέλλοντος κ.λ.π.)
 •  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (σχετικά φύλλα εργασιών) 
 •   ΥΛΙΚΑ- ΜΕΣΑ 
 •   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (πίνακες , γραφήματα )

Γ.  ΕΠΙΛΟΓΟΣ
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (αποτελέσματα έρευνας, συσχέτιση με τα αρχικά ερωτήματα)
 •   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (πιθανές εξηγήσεις , νέα ερωτήματα)
 •   ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΣΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (αξιολόγηση)
 •  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δ.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (αποτελεί ξεχωριστό τεύχος της εργασίας)
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 •   ΠΙΝΑΚΕΣ
 •   ΧΑΡΤΕΣ
 •  ΕΙΚΟΝΕΣ
 •    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 •   ΤΕΧΝΗΜΑΤΑ

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


8ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
 •   Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
 •  Να τους ενθαρρύνουμε, να αξιολογήσουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους.

Α) Ολοκληρώστε την τελική σας γραπτή εργασία με τις πληροφορίες που αναφέρονται στα προβλήματα της αστικής δόμησης (η κάθε ομάδα αναλύει τα θέματα που αναφέρονται στον αρχικό καταμερισμό εργασιών).
Στη συνέχεια ασχοληθείτε με τον πρόλογο της εργασίας : ΤΙΤΛΟΣ – ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Παρουσιάστε την εργασία σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Γ) Αξιολογείστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες , συμπληρώνοντας τα φύλλα αξιολόγησης που σας δίνονται.
 Η αξιολόγηση θα συμπεριληφθεί μαζί με τα συμπεράσματα από τις έρευνες πεδίου στον επίλογο της ερευνητικής μας εργασίας. (διαθέσιμος χρόνος 1)

Δ) Συνθέστε  το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομαδικών  δραστηριοτήτων, καθώς και τον ατομικό σας φάκελο με τα ημερολόγια, τα δελτία αξιολόγησης και τα αντίγραφα του υλικού που ετοιμάσατε για την ερευνητική εργασία (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (DUM SPIRO SPERO)

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ:
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ &
ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
 
Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  "DUM SPIRO SPERO"
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Απαιτείται σωστός προγραμματισμός για να ολοκληρωθεί μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουμε)

·         1ο ΒΗΜΑ: Παράδοση των γραπτών εργασιών, με τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα , την Τετάρτη 14/12

·         2ο ΒΗΜΑ: Ανάθεση ρόλων (συντονιστής – σχεδιαστής – γραμματέας – αναλυτής – παρουσιαστής)

·         3ο ΒΗΜΑ: Συνεργασία των συντονιστών και των παρουσιαστών κάθε ομάδας για την αρχική δημιουργία της παρουσίασης - επιλογή της μορφής και συμπλήρωση με τα τεχνήματα που έχουμε μέχρι τώρα-  (Δίνεται ο φάκελος με τα στοιχεία που απαιτούνται)

·         4ο ΒΗΜΑ: Συνεργασία όλων των σχεδιαστών μεταξύ τους , για τη δημιουργία χαρτών με τα οικοδομικά τετράγωνα , όπου θα απεικονίζεται  ο αριθμός των ορόφων των κτισμάτων , από την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε .

·          5ο ΒΗΜΑ: Συνεργασία όλων των αναλυτών μεταξύ τους  για τη δημιουργία κοινού πίνακα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από όλες τις ομάδες, με σκοπό τη δημιουργία ιστογραμμάτων .
(Δίνεται το υπόδειγμα του  πίνακα από την πρώτη έρευνα που πραγματοποιήσαμε)
Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν στην τάξη.

·         6ο ΒΗΜΑ: Συνεργασία όλων των γραμματέων μεταξύ τους  για τη συμπλήρωση αρχικά των πινάκων δεδομένων που σας δίνονται και στη συνέχεια για την εξαγωγή των συμπερασμάτων.
Στο συμπέρασμα να αναφέρετε την πιο πολυσύχναστη διασταύρωση σε κάθε κατηγορία οχημάτων, καθώς και το σύνολο και το μέσο όρο της κάθε κατηγορίας.
Αντίστοιχα  να αναφέρετε σε κάθε  οικοδομικό τετράγωνο τον αριθμό των ορόφων που συναντήσαμε περισσότερο, ποιο Ο.Τ.  έχει τα περισσότερα πολυώροφα κτίσματα   , καθώς και το σύνολο των ισογείων , μονώροφων , κ.ο.κ

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


7ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
 •   Να εξασκηθούν στη χρήση των  πινάκων για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
 •  Να αναπτύξουν προβληματισμούς και νοήματα μέσα από δημόσια συζήτηση.
 •  Να εξασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την κριτική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 Α) Με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει από την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήσαμε , επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα και δημιουργούμε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Β) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Γ) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων στην ολομέλεια , για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)