Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


6ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
  •  Να εξασκηθούν στη συγκέντρωση δεδομένων από πρωτογενείς πηγές.
  •   Να μεταφέρουν τα στοιχεία που κατέγραψαν σε χάρτες.
  •  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των  πινάκων .

Α)  Πραγματοποιείστε έρευνα πεδίου συγκεντρώνοντας στοιχεία για τον αριθμό των ορόφων των κτιρίων , που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα στην περιοχή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας . Παράλληλα κάντε καταμέτρηση των οχημάτων που πέρασαν από τους δρόμους που περικλείουν τα Ο.Τ. μέσα στο χρόνο που διαθέτετε , σημειώνοντας το συνολικό αριθμό των οχημάτων στον πίνακα που σας δίνεται.
Τέλος καταγράψτε και φωτογραφείστε πάρκα , παιδικές χαρές , κοινόχρηστους χώρους της περιοχής , καθώς και τα κτίρια που πιστεύετε ότι είναι διατηρητέα (παλαιά κτίρια με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία, που έχουν ανακαινιστεί)
 Κάθε ομάδα θα αναλάβει από 2 Ο.Τ. και θα κάνει ένα πρόχειρο σκαρίφημα (σκίτσο), όπου θα σημειώσει των αριθμό των ορόφων των κτισμάτων και τους δρόμους που περικλείουν το Ο.Τ. (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Β) Μεταφέρετε τα στοιχεία που συγκεντρώσατε στους  χάρτες που σας δίνονται (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Γ) Συμπληρώστε σταδιακά τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 15΄)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (σε χρονικό διάστημα 15΄)


ΠΟΔΗΛΑΤΑ
ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ι.Χ.
ΦΟΡΤΗΓΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ/15΄


ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ/ ώρα
0
0
0
0
0
0

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ(σε 2 Ο.Τ.)
ΙΣΟΓΕΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΑ
ΤΡΙΩΡΟΦΑ
ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΑ
ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΑ
ΣΥΝΟΛΟ
1ο Ο.Τ.

0
2ο Ο.Τ.

0
ΣΥΝΟΛΟ
0
0
0
0
0
0
        


5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
5ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
  •   Να εξασκηθούν στη συγκέντρωση δεδομένων από πρωτογενείς πηγές.
  •   Να μεταφέρουν τα στοιχεία που κατέγραψαν σε χάρτες.
  •  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των  πινάκων .
Α) Πραγματοποιείστε έρευνα πεδίου συγκεντρώνοντας στοιχεία για τον αριθμό των ορόφων των κτιρίων , που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα γύρω από το σχολείο μας . Παράλληλα κάντε καταμέτρηση των οχημάτων που πέρασαν από τους δρόμους που περικλείουν τα Ο.Τ. μέσα στο χρόνο που διαθέτετε , σημειώνοντας το συνολικό αριθμό των οχημάτων στον πίνακα που σας δίνεται.
Τέλος καταγράψτε και φωτογραφείστε πάρκα , παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους της περιοχής.
 Κάθε ομάδα θα αναλάβει από 2 Ο.Τ. και θα κάνει ένα πρόχειρο σκαρίφημα (σκίτσο), όπου θα σημειώσει των αριθμό των ορόφων των κτισμάτων και τους δρόμους που περικλείουν το Ο.Τ. (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Β) Μεταφέρετε τα στοιχεία που συγκεντρώσατε στους  χάρτες που σας δίνονται (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Γ) Συμπληρώστε σταδιακά τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (σε χρονικό διάστημα 15΄)


ΠΟΔΗΛΑΤΑ
ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ι.Χ.
ΦΟΡΤΗΓΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ/15΄


ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ/ ώρα
0
0
0
0
0
0

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ(σε 2 Ο.Τ.)
ΙΣΟΓΕΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΑ
ΤΡΙΩΡΟΦΑ
ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΑ
ΠΕΝΤΑΩΡΟΦΑ
ΣΥΝΟΛΟ
1ο Ο.Τ.

0
2ο Ο.Τ.

0
ΣΥΝΟΛΟ
0
0
0
0
0
0


ΘΥΡΕΟΙ

 "ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΣ"
1η ΟΜΑΔΑ
2η ΟΜΑΔΑ
3η ΟΜΑΔΑ
4η ΟΜΑΔΑ

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

ΑΦΙΣΕΣ

ΑΦΙΣΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΗΣ "ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ"
1η ΟΜΑΔΑ
2η ΟΜΑΔΑ
3η ΟΜΑΔΑ
4η ΟΜΑΔΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


4ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
  • Να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά των βιοκλιματικών κατοικιών/ ουρανοξυστών / «έξυπνων κτιρίων».
  •   Να κατανοήσουν οι μαθητές τους λόγους που μας οδηγούν στην κατασκευή  πολυώροφων κτιρίων.
  •   Να απαριθμούν τα σύγχρονα δομικά υλικά.

Α) Συλλέγοντας επιπλέον πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό , για τις βιοκλιματικές κατοικίες, τους ουρανοξύστες, τα «έξυπνα κτίρια» και γενικά για όλες τις μελλοντικές κατασκευαστικές προτάσεις ,    ετοιμάζουμε και τυπώνουμε έγχρωμο ενημερωτικό φυλλάδιο (4 σελίδων), απαντώντας στα ερωτήματα:
·         Ποιο είναι τι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε αυτές τις κατασκευές;
·         Ποια είναι τα προτεινόμενα δομικά υλικά;
·         Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους;
·         Σε ποιες περιοχές υπάρχουν; (αναφορά σε κτίρια της χώρας μας)
 (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Παρουσιάστε τα ενημερωτικά φυλλάδια σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Γ) Προετοιμάστε τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 10΄)