Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Απαιτείται σωστός προγραμματισμός για να ολοκληρωθεί μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουμε)

·         1ο ΒΗΜΑ: Παράδοση των γραπτών εργασιών, με τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα , την Τετάρτη 14/12

·         2ο ΒΗΜΑ: Ανάθεση ρόλων (συντονιστής – σχεδιαστής – γραμματέας – αναλυτής – παρουσιαστής)

·         3ο ΒΗΜΑ: Συνεργασία των συντονιστών και των παρουσιαστών κάθε ομάδας για την αρχική δημιουργία της παρουσίασης - επιλογή της μορφής και συμπλήρωση με τα τεχνήματα που έχουμε μέχρι τώρα-  (Δίνεται ο φάκελος με τα στοιχεία που απαιτούνται)

·         4ο ΒΗΜΑ: Συνεργασία όλων των σχεδιαστών μεταξύ τους , για τη δημιουργία χαρτών με τα οικοδομικά τετράγωνα , όπου θα απεικονίζεται  ο αριθμός των ορόφων των κτισμάτων , από την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε .

·          5ο ΒΗΜΑ: Συνεργασία όλων των αναλυτών μεταξύ τους  για τη δημιουργία κοινού πίνακα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από όλες τις ομάδες, με σκοπό τη δημιουργία ιστογραμμάτων .
(Δίνεται το υπόδειγμα του  πίνακα από την πρώτη έρευνα που πραγματοποιήσαμε)
Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν στην τάξη.

·         6ο ΒΗΜΑ: Συνεργασία όλων των γραμματέων μεταξύ τους  για τη συμπλήρωση αρχικά των πινάκων δεδομένων που σας δίνονται και στη συνέχεια για την εξαγωγή των συμπερασμάτων.
Στο συμπέρασμα να αναφέρετε την πιο πολυσύχναστη διασταύρωση σε κάθε κατηγορία οχημάτων, καθώς και το σύνολο και το μέσο όρο της κάθε κατηγορίας.
Αντίστοιχα  να αναφέρετε σε κάθε  οικοδομικό τετράγωνο τον αριθμό των ορόφων που συναντήσαμε περισσότερο, ποιο Ο.Τ.  έχει τα περισσότερα πολυώροφα κτίσματα   , καθώς και το σύνολο των ισογείων , μονώροφων , κ.ο.κ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου